Peter van Wieren

Bedrijfsleider Interflow

Hoe is het nu met… Interflow?

In deze editie spreken we met Peter van Wieren van Interflow over het creëren van klantwaarde door effectieve innovatie. Vanuit Wieringerwerf ontwerpt, realiseert en beheert Interflow oplossingen voor contamination control, die door haar klanten wereldwijd ingezet worden.

Kun je iets vertellen over jouw rol bij Interflow?

Interflow is een toonaangevende speler in de markt voor cleanrooms, operatiekamers, steriele bereidingsruimten en laminar flow units. Wij realiseren innovatieve OK concepten en grootschalige cleanroom projecten, maar zorgen er ook voor dat deze ruimtes netjes onderhouden worden. Interflow heeft de afgelopen jaren aanzienlijke groei doorgemaakt en de onderneming wil de komende jaren haar positie als ‘thought leader’ in haar markt verstevigen. Innovatie is dan ook van groeiend belang, maar op effectieve wijze innoveren blijkt uitdagend o.a. door druk van een goedgevulde orderportefeuile. Binnen ons MT ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten omtrent innovatie en ontwikkeling van onze cleanrooms.

Welke rol speelt innovatie voor Interflow?

Feitelijk zijn wij altijd al innovatief en spelen we in op trends met passende oplossingen. Een goed voorbeeld hiervan is het ontwerp van de tijdelijke Intensive Care Units die we tijdens de piek in de uitbraak van het Coronavirus bekend maakten. Innovatie vond echter tot voor kort nog ongestructureerd binnen onze organisatie plaats. Daardoor zijn nieuwe ontwikkelingen en kennis gefragmenteerd aanwezig binnen onze onderneming. Dat is dus niet echt schaalbaar. Ons doel is altijd om oplossingen te leveren die waardevol zijn voor onze klant. We willen dan ook klantgerichte concepten ontwikkelen, die de klant flexibiliteit bieden, die kostenefficiënt zijn en/of de time-to-market voor de klant verkort.

Innovatie is voor onze onderneming dus een vitale discipline, die we schaalbaar willen toepassen. Om die reden willen we innovatie een stevigere plek geven binnen de organisatie en integreren in onze cultuur, strategie en werkprocessen.

Hoe hebben jullie dit innovatietraject aangepakt?

Om te beginnen hebben we een visie en strategie voor innovatie ontwikkeld, waarin ook de organisatie en demarcatie voor innovatie en productontwikkeling aan bod is gekomen. Vervolgens hebben we een ‘innovation challenge’ geformuleerd, waar het innovatieteam zich in vast mocht gaan bijten. Bij de samenstelling van dit team hebben we de balans gezocht tussen zowel commerciële als technische expertise. SunriseCompany heeft het team tijdens het innovatieproces in een coachende rol begeleid, o.a. door het voorbereiden van lightning talks, het bieden van marktinzichten, het faciliteren van sprints en validatiesessies, en het borgen van lessons learned.

Het team werkt klantgericht en iteratief, waarbij het doel is om continue een gereed product op te leveren (‘agile’).  Door het gebruik van digitale tools is het ook mogelijk om online samen te werken en kennis te delen. Dit was natuurlijk helemaal een uitkomst op het moment dat de Corona pandemie uitbrak. Om te zorgen dat de klantwaarde in het concept geoptimaliseerd wordt, hebben de klantbehoeften gedurende het innovatieproces continue een centrale rol.

 

 "De Innovation Challenge is kort en bondig geformuleerd en maakt expliciet aan welke uitdaging het innovatieteam aan gaat werken."

Waarschijnlijk weten de meeste ondernemingen wel wat hun 'innovation challenge' is, maar hoe kom je dan tot een oplossing?

Het team is gestart met het analyseren van de relevante industrieën en marktsegmenten en het identificeren van de belangrijkste gebruikers. Vervolgens zijn in diverse sprints de behoeften van deze gebruikers in kaart gebracht, waarvoor verschillende oplossingsrichtingen geformuleerd zijn. Zo zijn we tot een propositie gekomen die invulling geeft aan de belangrijkste behoeften van de geïdentificeerde gebruikers en klanten.

Met de propositie als uitgangspunt is een visie op het product ontwikkeld o.a. door design principes te formuleren, technisch ontwerpkeuzes te bepalen en ideeën voor het concept te schetsen. Naar mate het klantgerichte concept meer vorm kreeg, zijn we gaan onderzoeken hoe we dit ook technisch konden realiseren. Door prototypes te maken hebben we (een selectie van de) gewenste functionaliteiten getest. Tijdens diverse demosessies zijn het concept en de relevante uitgangpunten gevalideerd met onze experts. Deze feedback is meegenomen en verwerkt in verbeteringen van het cleanroom concept. Ook is tijdens de verbetering van het concept de kennis opgedaan tijdens concrete projecten bij een launching customer meegenomen.

"Met dit cleanroom concept bieden we onze klanten echt een unieke oplossing voor een snellere time-to-market, flexibiliteit in toepassing en fasering van investeringen."

En valt er inmiddels al iets te delen over de resultaten?

Inmiddels hebben we een klantgericht concept ontwikkeld dat gereed is om te introduceren bij een launching customer. Het cleanroomconcept is uitbreidbaar, verplaatsbaar en functioneel upgradeable. Met dit concept bieden wij de klant een cleanroom die met de klant meebeweegt, bijv. in het geval van verhuizing of het uitbreiden van activiteiten die een striktere conditionering van de cleanroom vragen. Doordat de cleanroom uit te breiden is, kan de investering gefaseerd plaatsvinden, waardoor de klant kapitaal effectiever in kan zetten. Deze cleanroom is echt uniek in de markt en daar zijn we best een beetje trots op!

We zien nog vele kansen om onze producten uit te breiden met functionaliteiten, die onze klanten verder helpen. Ook zien we mogelijkheden voor IoT toepassingen en het verder verduurzamen van cleanrooms. We kijken dan ook uit naar de toekomst om cleanrooms en andere concepten verder te ontwikkelen. Ook blijven we ons inzetten om de innovatiediscipline in onze organisatie en cultuur te borgen. Zo blijft Interflow de ‘thought leader’ binnen de markt voor contamination control!

 "Met het modulaire cleanroom concept kan de klant gefaseerd haar cleanroom uitbreiden, verplaatsen en upgraden, waardoor de time-to-market verkort wordt."

Wilt u ook eens sparren over de groei van uw onderneming door effectieve innovatie?

 

Bel ons op 020 215 70 32

 

of

Neem contact op