Over Interflow

Interflow adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt projecten op het gebied van schone lucht in productieomgevingen met als doel product- en persoonsbescherming. De onderneming is uitgegroeid tot een internationaal en toonaangevend fabrikant van cleanrooms, operatiekamers, steriele bereidingsruimten en laminar flow units. Interflow is onderdeel van BAM Bouw en Techniek, een van de gespecialiseerde dochterondernemingen van de Koninklijke BAM Groep.

De uitdaging

Momenteel is veel kennis en ervaring geconcentreerd bij een aantal kennisdragers, waardoor kennisoverdracht vaak in 1-op-1 contact plaatsvindt. Met meer dan 100 medewerkers (en de ambitie om verder te groeien), is het echter niet werkbaar meer om op deze manier kennis over te dragen. Om die reden heeft Interflow SunriseCompany gevraagd een kennismanagement project te starten.

Wat we gedaan hebben

We zijn gestart met het inventariseren van behoeften en het ontwikkelen van een strategie voor het schaalbaar delen van kennis. Vanuit hier zijn we gestart met het inrichten van de organisatie voor kennisdeling en hebben we een infrastructuur ontwikkeld om kennisdeling mogelijk te maken. Een belangrijk kanaal binnen de infrastructuur is het Interflow kennisportal geworden, dat SunriseCompany samen met het Interflow kennisteam heeft ontwikkeld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van MS Sharepoint. Verder heeft MS Teams een belangrijke rol in kennisdeling binnen de organisatie en ook in de samenwerking tijdens het project.

“Door het kennisportal wordt het delen van kennis minder afhankelijk van een select groepje kennisdragers. Hierdoor verloopt de kennisdeling niet uitsluitend meer 1-op-1, kan op grotere schaal kennis overgedragen worden, en wordt onze samenwerking effectiever. Bij aanvang bestond enige scepsis over de digitale tools, maar we zijn in deze tijden blij dat we al ervaring hebben opgedaan met kennisdelen op afstand! ”

- Bedrijfsleider. Interflow