Strategie

Wij zijn actief betrokken bij het ontwerpen van een visie en ontwikkeling van strategie. Geen dikke boekwerken, maar een pragmatische aanpak voor een gedragen startpunt van jullie groeipad

Lees meer

Innovatie

Trends als digitalisering en de energietransitie leiden tot strategische uitdagingen. Wij helpen organisaties te innoveren en ondernemen mee om nieuwe proposities naar de markt te brengen.

Lees meer

Overnames

Wanneer een acquisitie de groeiambitie sneller binnen bereik brengt, kan dit een interessante route zijn. Ook bieden wij begeleiding als u zelf benaderd wordt voor mogelijke overname van uw onderneming.

Lees meer
SunriseCompany begeleidt zowel corporates als startups en stimuleert de samenwerking tussen beiden waar dat kansrijk is. Daarnaast bedienen wij investeerders bij transacties en werken we mee aan waardecreatie bij portfolio-ondernemingen.
Corporates

Uw management team heeft 1001 ideeën heeft en er wordt op alle fronten hard gewerkt om alle ballen in de lucht te houden. Desondanks blijft de omzet op hetzelfde niveau en dat terwijl de aandeelhouder of het hoofdkantoor meer verwacht. SunriseCompany faciliteert de strategische besluitvorming en helpt om focus aan te brengen in de bedrijfsvoering. Het management team en andere medewerkers kunnen effectiever te werk gaan zodat die omzetgroei ineens wel binnen bereik ligt!

Tegenwoordig worden uitdagingen voor organisaties veelal veroorzaakt doordat digitale technologie inbreken op bestaande business modellen. Aangezien digitale innovaties significante impact hebben op de marktpositie en bedrijfsprocessen van organisaties, wordt de discussie over het digitale kanaal steeds meer op strategisch niveau gevoerd. Dit is verstandig aangezien het serieuze aanpassingen (of digitale transformatie) van uw organisatie kan vragen om in het digitale tijdperk concurrerend te blijven.  SunriseCompany helpt organisaties om met deze uitdagingen om te gaan.

Binnen grote organisaties wordt innovatie vaak belemmerd door trage besluitvorming, angst voor het onbekende of gebrek aan capaciteit. SunriseCompany helpt organisaties met het inrichten van een innovatieprogramma en samenstellen van teams. Ook kan het in dergelijke situaties zinvol zijn om de samenwerking aan te gaan met flexibele, startende ondernemingen. SunriseCompany beschikt over een netwerk van innovatieve startups, waarmee kan worden samengewerkt om nieuwe markten te betreden of te experimenteren met nieuwe concepten.

Investeerders

Tijdens een overnametraject is de tijdsdruk doorgaans hoog en is tijd beperkt om de target te evalueren. SunriseCompany kan u hierbij helpen door due diligence uit te voeren. Tijdens het due dilgence worden financiële en/of commerciële risico’s in kaart gebracht die reden kunnen zijn om het (indicatieve) bod aan te passen.

Er zijn talrijke factoren die invloed hebben op de waarde van een onderneming. SunriseCompany kan u helpen bij het bepalen van de prijs door een waardeanalyse van het object uit te voeren, rekeninghoudend met relevante value drivers. Zo kunnen wij de financiële prognoses analyseren en een waarderange voor de beoogde transactie onderbouwen.

Door een combinatie van verschillende diensten kan SunriseCompany u helpen om uw rendement te optimaliseren. Dit begint tijdens het traject voorafgaand aan de acquisitie, waar een secuur due diligence en een goed onderbouwde waardeanalyse instrumenten zijn om gunstige condities te bedingen. Vervolgens kunnen wij een plan voor waardecreatie ontwikkelen met concrete acties en de onderneming begeleiden bij de uitvoering van het plan. SunriseCompany rapporteert periodiek over de status zodat u zicht houdt op de voortgang van de waardecreatie.

Startups

Jullie concept slaat aan en de eerste klanten zijn geworven. Nu wordt het tijd om op te schalen en het marktaandeel te vergroten! Om de nodige investeringen te kunnen doen en jullie runway te verlengen is in veel gevallen groeifinanciering nodig. SunriseCompany kan helpen jullie bedrijf op de juiste wijze te presenteren, de voorbereidingen en het onderhandelen van de term sheet. Daarnaast beschikt SunriseCompany over een sterk netwerk van investeerders die mogelijk geïnteresseerd zijn in een participatie.

Als jonge startup zijn jullie wendbaar en hebben jullie dat innovatieve product ontwikkeld waar de klant ook enthousiast over is. Om te zorgen dat jullie je marktaandeel uit kunnen breiden voordat de concurrent dat doet, kan het zinvol zijn om met grote organisaties samen te werken. Deze grote ondernemingen beschikken doorgaans over een bestaand (distributie)netwerk, een solide infrastructuur en kapitaal, dat nodig is om jullie business een jumpstart te geven. SunriseCompany kan jullie helpen om mogelijke partnerships te verkennen en tot stand te laten komen op een manier waarbij de belangen van jullie onderneming goed geborgd zijn.

Eindelijk die CTO gevonden of die ‘business guy’ die jullie onderneming naar een volgend level gaat tillen? De kans is groot dat de persoon in kwestie bereid is geld te investeren of een lager salaris te accepteren in ruil voor een aandeel in de onderneming. In dat geval kan het verstandig zijn een waardering van jullie bedrijf uit te laten voeren en advies in te winnen om een eerlijke deal te structureren. Wanneer de aandeelhouderstructuur duidelijk is kunnen alle betrokkenen met een goed gevoel focussen op de groei van jullie bedrijf.

Selectie van onze klanten

Sparren over strategische uitdagingen van uw onderneming?

 

Bel: 020 215 70 32

Neem contact op