Over Sanoma

Sanoma is een leidende mediapartij in Europa, met bedrijven in o.a. kranten, magazines, tv en digitale media. De organisatie beschikt over een zeer uitgebreide portfolio van websites, waaronder bekende titels als NU.nl, Startpagina en Kieskeurig. De online activiteiten zijn verspreid over meerdere landen en zijn een belangrijke driver voor groei van de onderneming.

De uitdaging

De websites van Sanoma bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling en door de grote verscheidenheid ontbrak het inzicht in de performance van de portfolio. Verder bestond er behoefte aan een richting voor de verdere ontwikkeling van de online portfolio.

Wat we gedaan hebben

SunriseCompany is gestart met een analyse van de operationele en financiële performance van alle digitale assets. Vervolgens zijn de assets in verschillende categorieen ingedeeld en is per categorie een set van maatregelen opgesteld. Daarna is het besparingspotentieel in kaart gebracht dat gerealiseerd zou kunnen worden bij realisatie van deze maatregelen.

"SunriseCompany biedt uitstekend consultancy op het snijvlak van Strategy, Marketing en Finance. Ze zijn zowel scherp in het structureren van de vraag en analyses als in het helder presenteren van de uitkomsten. Door de inzet van SunriseCompany heeft Sanoma een significant besparingspotentieel geïdentificeerd en concrete vervolgstappen gedefinieerd om dit potentieel te verzilveren.” 

- Digital Strategy Director. Sanoma