Over ECN

ECN is een technologie-instituut dat onderzoek doet naar de verduurzaming van energievoorzieningsmethoden. Door de jaren heen heeft de organisatie een indrukwekkende portefeuille van intellectueel eigendom opgebouwd, bestaande uit patenten op diverse technologieen. Het business development team van ECN zet zich in om geschikte marktpartijen in kaart te brengen en te benaderen, die de ECN technologie adopteert door middel van o.a. licentieovereenkomsten of spin-offs.

Wat we gedaan hebben

Business development voor het onder licentie exploiteren van ECN-technologie door marktpartijen. De activiteiten bestonden o.a. uit waardeanalyses van technologieën, het opstellen van business cases en onderhandelen van licentie-deals. Daarnaast heeft SunriseCompany tools ontwerpen voor performance monitoring en een voorstel gedaan voor vernieuwing van het operating model van de technology transfer activiteiten.

"Jordi heeft een duidelijk inzicht geboden in de omvang en waarde van ECN's technologie portfolio en business cases gebouwd voor de vermarkting ervan. Daarnaast heeft hij meerdere initiatieven in gang gezet om onze technology transfer organisatie effectiever te laten werken.”

- Business Development Director. ECN