Over BAM FM

BAM FM levert een volledig pakket aan kwalitatief hoogwaardige facilitaire diensten, waaronder technisch beheer en onderhoud, klimaat, receptie en schoonmaak. Met het uitgebreide netwerk van eigen servicemedewerkers en betrouwbare partners is BAM FM lokaal aanwezig en landelijk actief. De organisatie fungeert als strategisch & tactisch onderhoudspartner en verbetert haar dienstverlening continue.

De uitdaging

Door wereldwijde klimaatdoelen, veranderende wet- en regelgeving en verschuiving in publieke opinie, worden vastgoedeigenaren verplicht te investeren in verduurzaming van hun vastgoed. Wat precies verwacht wordt van vastgoedeigenaren en wat de te nemen maatregelen inhouden, is niet altijd even duidelijk. BAM FM is vastberaden haar klanten te begeleiden bij de (wettelijk verplichte) verduurzaming van hun vastgoed. SunriseCompany werd gevraagd om te helpen bij het vormgeven van een passende servicepropositie.

Wat we gedaan hebben

Om inzichten te creëren in de ontwikkelingen binnen de markt, is gestart met onderzoek naar de relevante wet- & regelgeving, bewegingen van marktpartijen en software die werkprocessen in het verduurzamen van vastgoed ondersteunen. Nadat dit in kaart is gebracht, is (o.a. middels een workshop) een ontwerp gemaakt van een propositie en mogelijke inrichting van processen en organisatie. Vervolgens is een pilot vormgegeven, zodat de organisatie goed voorbereid kan experimenteren met het nieuwe serviceconcept.

“Wij startten dit traject vooral met veel vragen. Binnen zeer korte tijd is het SunriseCompany gelukt om heldere antwoorden en de betekenis ervan op tafel te krijgen. Vanuit die antwoorden is een propositie vormgegeven, waarmee onze organisatie op een passende wijze een rol van betekenis kan spelen in de energietransitie. Daarbij is de samenwerking prettig en volgens afspraken verlopen.”

- Manager Commercie. BAM FM