Over Drukwerkdeal

Drukwerkdeal.nl is één van de grootste online printonderneming in Nederland, dat het productieproces grotendeels in eigen beheer uitvoert. De onderneming is gespecialiseerd in het drukken van briefpapier, promotieartikelen, verpakkingsmaterialen, fotoproducten en een grote verscheidenheid aan andertype drukwerk. De aanhoudende groei van de onderneming is niet onopgemerkt gebleven en wekte regelmatig de interesse van diverse partijen.

Wat we gedaan hebben

SunriseCompany is meerdere malen ingeschakeld om Drukwerkdeal bij te staan bij diverse typen projecten. Voorbeelden zijn het opstellen van een (financieel) businessplan, een waardeanalyse in verschillende scenario’s en het vormgeven van een mogelijke dealstructuur bij exit.

"Toen wij eerder werden benaderd door een potentiële koper schakelden wij SunriseCompany in om ons bij te staan. SunriseCompany heeft ons de waarde in laten zien van onze onderneming, waardoor wij besloten hebben nog niet te verkopen. Enkele jaren later was onze omzet verdrievoudigd!"

- Oprichter Drukwerkdeal