Sunrise Groeiprogramma

Stap 1: ambitie & strategie

Met het management team schetsen we een gedragen ambitie en ontwikkelen een strategie om deze te realiseren. De strategie wordt gepresenteerd in een helder en concreet plan.

Stap 2: ontwerp groeiprogramma

Het strategisch plan wordt vertaald naar een programma met concrete acties, waarin verantwoordelijkheden toegewezen en doelstellingen helder gedefinieerd worden.

Stap 3: executie

SunriseCompany is actief betrokken om de plannen samen met uw organisatie succesvol uit te voeren. Focus ligt op het snel delen van resultaten, die we continue verbeteren met feedback van relevante stakeholders.

Wilt u in korte tijd tot een gedragen strategisch plan komen? Een plan dat geen papieren tijger, maar uitvoerbaar is? Neem contact op en wij vertellen u hier graag meer over! Bel: 020 215 70 32
Neem contact op

Compleet innovatieprogramma van ambitie tot lancering?

Innovate & Create programma

Wij verzorgen en begeleiden jullie door een compleet innovatieprogramma, van ambitie tot validatie. We volgen hierbij een aanpak waarin de klant centraal staat, terwijl we tegelijkertijd werken aan effectiviteit van het innovatieteam. Van idea generation tot het schetsen van ontwerpen en het creëren van zinvolle experimenten om assumpties te valideren. We streven ernaar om snel te leren, bij te sturen en van de reis te genieten!

Neem contact op