Data-gestuurde scenarioplanning: van reactief ‘brandjes blussen’ naar proactief crisismanagement

In korte tijd is de wereld in de greep geraakt van het coronavirus, met ingrijpende gevolgen voor de gezondheid. Om de samenleving te beschermen worden ongekende maatregelen genomen, met enorme gevolgen voor ons sociale leven, uw onderneming en de economie. De overheid laat zich adviseren door een grote groep wetenschappers, medici en economisch experts. Zij analyseren uitgebreide datasets en maken gebruik van geavanceerde modellen, op basis waarvan de overheid scenario’s schetst. Doordat de bevolking pas in een laat stadium deelgenoot wordt gemaakt van deze analyses, rijst de vraag hoe de (volgende) scenario’s eruitzien.

En nog relevanter: wat betekenen de scenario’s voor uw onderneming? En wat kunt u doen om hierop te anticiperen?

Wilt u ook adequaat navigeren door de crisis?

Neem contact op
Relevante vragen om door de crisis te navigeren
  • Wat betekenen de verschillende scenario’s voor mijn onderneming?
  • Welke indicatoren bieden mijn management adequate stuurinformatie?
  • Wat zijn passende maatregelen die de veiligheid van mijn medewerkers en stabiliteit van mijn onderneming ten goede komen?
1. Schetsen van scenario's

Het CPB presenteerde onlangs haar visie op de mogelijke scenario's van het verloop van de Corona-crisis. Hierin staat o.a. beschreven waar de Nederlandse samenleving rekening mee zal moeten houden en welke gevolgen het virus zoal heeft op sociale interactie, de economische groei en de werkgelegenheid.

Meerdere economische scenario’s zijn denkbaar, met verschillende impact op bedrijfsleven
2. Identificeren richtinggevende indicatoren

Om vast te kunnen stellen waar we ons in de crisis bevinden is het van belang om de juiste indicatoren te identificeren. Zo wordt in de scenarioplanning van het CPB gekeken naar de looptijd van beperkende maatregelen en ontwikkelingen in bijvoorbeeld werkloosheid. Deze indicatoren bepalen de kaders van scenario’s en werken als ‘triggers’ voor de timing van het nemen van maatregelen.

Scenarioplanning in combinatie met accurate stuurinformatie, geven u en uw managementteam handvatten om proactief door de crisis te navigeren.

3. Formuleren van passende maatregelen

Wanneer er een helder beeld is geschetst van het mogelijke verloop van deze crisis, is het zaak om te bepalen wat de reactie op verschillende scenario’s is. Om die reden dienen relevante maatregelen geformuleerd te worden. Let erop dat de maatregelen passen bij het scenario en houdt rekening met de impact op uw bedrijfsvoering.

4. Monitoren van ontwikkelingen en visualiseren stuurinformatie

De ontwikkelingen wil je kunnen volgen om adequate te kunnen reageren. Hierbij helpt het om de benodigde stuurinformatie uit de opgestelde scenarioplannen te verwerken in datamodellen. Vervolgens kun je deze visualiseren in overzichtelijke dashboards. Op die manier kunt u continue zien wat er gebeurt en wat het effect van maatregelen op uw bedrijfsvoering is.

Klik op afbeelding voor interactief dashboard

Wilt u ook proactief door deze onzekere tijd navigeren?

Neem gerust contact op wanneer wij u kunnen helpen bij scenarioplanning of structuren van uw management data.

Neem contact op