Navigeren o.b.v. scenario’s en data

De overheid laat zich adviseren door een grote groep experts, die op basis van data verschillende scenario’s schetsen. Deze scenario’s worden gebruikt om beleid vorm te geven en maatregelen te nemen.

Wat betekenen de scenario’s voor uw onderneming?
Welke indicatoren zijn voor u relevant om te volgen?
Wat kunt u doen om te anticiperen?
Neem contact op