Over BAM FM

BAM FM levert een volledig pakket aan kwalitatief hoogwaardige facilitaire diensten, waaronder technisch beheer en onderhoud, klimaat, receptie en schoonmaak. Met het uitgebreide netwerk van eigen servicemedewerkers en betrouwbare partners is BAM FM lokaal aanwezig en landelijk actief. De organisatie fungeert als strategisch & tactisch onderhoudspartner en verbetert haar dienstverlening continue.

De uitdaging

Als uitkomst van het strategieprogramma met SunriseCompany, werd de opkomst van big data en IoT geidentificeerd als mogelijke kans voor BAM FM. Er zit echter nogal een stap tussen 'iets doen met big data' en creeeren van meerwaarde voor de klant. Vandaar dat een innovatieproject is opgestart, gericht op de ontwikkeling van Smart FM serviceconcepten.

Wat hebben we gedaan

BAM FM heeft meerdere stappen van het SunriseCompany innovatietraject doorlopen, waar diverse workshops onderdeel van waren. Hierin zijn potentiele klanten geidentificeerd en geprofileerd en is een servicepropositie ontwikkeld gericht op de behoeften van deze klanten. Vervolgens zijn in een design sprint diverse interfaces voor de primaire gebruikers ontworpen. Om het interne besluitvormingsproces te bespoedigen heeft SunriseCompany een business case opgesteld, waarin de investeringen en mogelijke opbrengsten voor BAM FM uiteengezet zijn.

"Door inzet van IoT technologie kunnen wij het onderhoud efficienter uitvoeren, zodat wij de primaire processen van de klant zo min mogelijk verstoren in geval van onderhoud"

- Innovatiemanager. BAM FM