Over Dutch Capital Group

Dutch Capital Group (“DCG”) investeert in veelbelovende MKB-bedrijven en vervult een actieve ondersteunende rol bij de realisatie van groei. De onderneming richt zich op Business Development in de breedste zin van het woord; van ontwikkelen van businessplan of groeistrategie, tot financiering, operationele executie en het bouwen van teams.

De uitdaging

In 2014 was Dutch Capital Group in de gelegenheid om International Bon Ton Toys middels een carve-out te acquireren van Mimex Groep. Aangezien de tijdsdruk hoog was om de investeringsbeslissing te nemen en toe te werken naar een transactie, schakelde DCG SunriseCompany in om het besluitvormingsproces te faciliteren.

Wat we gedaan hebben

Om een gefundeerde investeringsbeslissing te nemen en als input voor gesprekken met financiers, was er inzicht nodig in de mogelijke toekomstscenario’s en de waarderingen die daaruit voortvloeiden. SunriseCompany heeft geholpen met de investment case en een forecastmodel opgezet, waarmee het mogelijk is om de waarde in te schatten in verschillende scenario’s.

“SunriseCompany heeft in korte tijd geleverd wat nodig was. Hierdoor konden wij onze visie goed onderbouwen en snel schakelen bij het rondkrijgen van de financiering.”

- Partner. Dutch Capital Group