Value scan

Benieuwd naar de waarde van jullie startup? Laat een waarde scan uitvoeren voor een fixed fee

Neem contact op
Corporate jumpstart

Opschaling van jullie business boosten door gebruik van distributienetwerk en infrastructuur van corporates?

Neem contact op

Dienstverlening

Value scan

In verschillende situaties is het van belang om inzicht te hebben in de waarde van je onderneming, bijvoorbeeld bij gesprekken met mogelijke investeerders of partners

Groeikapitaal

Begeleiding bij (de voorbereiding van) onderhandelingen en bewaking van de belangen van je startup bij het opstellen van de term sheet

Sluiten van partnerships

Samenwerking met corporates die toegang kunnen verschaffen tot een klantenbase, distributienetwerk en/of mediabereik dat jouw startup een kickstart kan geven

Business planning

Aanscherpen van het businessmodel en het opstellen van een pragmatisch plan met een selectie van opties voor het effectief realiseren van groei

Typische uitdagingen

Jullie concept slaat aan en de eerste klanten zijn geworven. Nu wordt het tijd om op te schalen en het marktaandeel te vergroten! Om de nodige investeringen te kunnen doen en jullie runway te verlengen is in veel gevallen groeifinanciering nodig. SunriseCompany kan helpen jullie bedrijf op de juiste wijze te presenteren, de voorbereidingen en het onderhandelen van de term sheet. Daarnaast beschikt SunriseCompany over een sterk netwerk van investeerders die mogelijk geïnteresseerd zijn in een participatie.

Als jonge startup zijn jullie wendbaar en hebben jullie dat innovatieve product ontwikkeld waar de klant ook enthousiast over is. Om te zorgen dat jullie je marktaandeel uit kunnen breiden voordat de concurrent dat doet, kan het zinvol zijn om met grote organisaties samen te werken. Deze grote ondernemingen beschikken doorgaans over een bestaand (distributie)netwerk, een solide infrastructuur en kapitaal, dat nodig is om jullie business een jumpstart te geven. SunriseCompany kan jullie helpen om mogelijke partnerships te verkennen en tot stand te laten komen op een manier waarbij de belangen van jullie onderneming goed geborgd zijn.

Eindelijk die CTO gevonden of die ‘business guy’ die jullie onderneming naar een volgend level gaat tillen? De kans is groot dat de persoon in kwestie bereid is geld te investeren of een lager salaris te accepteren in ruil voor een aandeel in de onderneming. In dat geval kan het verstandig zijn een waardering van jullie bedrijf uit te laten voeren en advies in te winnen om een eerlijke deal te structureren. Wanneer de aandeelhouderstructuur duidelijk is kunnen alle betrokkenen met een goed gevoel focussen op de groei van jullie bedrijf.

Sparren over het aantrekken van groeikapitaal of opschalen van jouw startup? Bel: 020 215 70 32

Neem contact op