Due diligence

Inzicht in kansen voor waardecreatie en risico’s die reden kunnen vormen om de prijs aan te passen.

Neem contact op
Target assessment

Highlevel evaluatie van targets aan de hand van vooraf bepaalde criteria. Maakt een snelle eerste inschatting van de opportunity mogelijk.

Neem contact op

Dienstverlening

Buy & Build

Ontwikkeling en ondersteuning bij uitvoering van plannen voor het opschalen, creëren van synergie of uitrollen van technologie door ‘add-on’ acquisities

Due diligence

Inzicht in kansen voor waardecreatie en risico’s die reden kunnen vormen om de prijs aan te passen

Bedrijfswaardering

Analyseren van de waarde van portfoliobedrijven of mogelijke targets door toepassing van relevante waarderingsmethodieken

Target/Acquirer search

Opstellen van long-/shortlists en scherpe analyses van mogelijke acquisitie targets of kopers

Verkoopdocumentatie

Opstellen van informatie memorandum, teaser en overige verkoopdocumentatie om het verkoopobject op inzichtelijke en attractieve wijze te presenteren

Waardecreatie

Planning van concrete initiatieven en actieve betrokkenheid bij de realisatie hiervan om direct waarde te creëren binnen de deelneming

SunriseCompany kan ook begeleiding bieden gedurende de gehele transactie door inzet van een team zeer ervaren corporate finance adviseurs

Typische uitdagingen

Tijdens een overnametraject is de tijdsdruk doorgaans hoog en is tijd beperkt om de target te evalueren. SunriseCompany kan u hierbij helpen door due diligence uit te voeren. Tijdens het due dilgence worden financiële en/of commerciële risico’s in kaart gebracht die reden kunnen zijn om het (indicatieve) bod aan te passen.

Er zijn talrijke factoren die invloed hebben op de waarde van een onderneming. SunriseCompany kan u helpen bij het bepalen van de prijs door een waardeanalyse van het object uit te voeren, waarin rekening wordt gehouden met de relevante factoren. Zo kunnen wij de financiële prognoses analyseren en o.b.v. meerdere waarderingsmethodieken een waarderange voor de beoogde transactie onderbouwen.

Door een combinatie van verschillende diensten kan SunriseCompany u helpen om uw rendement te optimaliseren. Dit begint tijdens het traject voorafgaand aan de acquisitie, waar een secuur due diligence en een goed onderbouwde waardeanalyse instrumenten zijn om gunstige condities te bedingen. Vervolgens kunnen wij een plan voor waardecreatie ontwikkelen met concrete acties en de onderneming begeleiden bij de uitvoering van het plan. SunriseCompany rapporteert periodiek over de status zodat u zicht houdt op de voortgang van de waardecreatie.

Wilt u vrijblijvend sparren over een beoogde transactie? Bel: 020 215 70 32

Neem contact op