SunriseCompany ontwerpt pragmatische groeistrategieën, creëert nieuwe proposities en onderneemt met u mee tijdens de uitvoering zodat plannen van het papier komen en uw ambities gerealiseerd worden

Sunrise Groeiprogramma

Het Sunrise Groeiprogramma start met een scan van de organisatie in combinatie met een analyse van de relevante markt drivers. Vervolgens werken we met het management team toe naar een gedragen ambitie en een roadmap waarin we het groeipad uitstippelen. We vervolgen de reis met het ontwerp van een pragmatisch groeiprogramma

Ook de reis naar groei maken?

Neem contact op
Propositie Ontwikkeling

Samen met jouw team ontwerpen we een waardepropositie die past bij de klantbehoefte en brengen die tot leven. We creëren prototypes en ontwikkelende een sluitende business case. Vervolgens valideren we of de nieuwe propositie daadwerkelijk aansluit bij de behoeften en schaven bij waar nodig

Nieuw product of dienst ontwikkelen?

Neem contact op
Interim

Behoefte aan tijdelijke ondersteuning van het management op het gebied van groei of tijdelijke invulling van posities in het strategie of business development team?

Kennismaken?

Neem contact op
Strategieontwikkeling

Identificeren van groeikansen en formuleren van een strategie die past bij de organisatie

Digitale transformatie

Creëren van onderscheidend vermogen in het business model door digitalisering

Ontwerp proposities

Nieuwe producten of services ontwikkelen, die invulling geven aan de groeistrategie

Corporate venturing

Samenwerking met startups die op vernieuwende wijze actief zijn in uw markt

Strategische partnerships

Selecteren, structureren en onderhandelen van partnerships met marktpartijen

Omnichannel strategie

Optimale klantervaring & -bediening via zowel traditionele als nieuwe kanalen

Sunrise Groeiprogramma

Ontwikkeling strategie

Vanuit trends in de markt en eigenschappen van de organisatie ontwikkelen we samen met uw management team een gedragen ambitie en een visie op de meest kansrijke groeiopties. De groeiopties worden geprioriteerd en helder gepresenteerd in een strategische roadmap die het pad richting de ambitie uitstippelt.

Ontwerp groeiprogramma

Het strategisch plan wordt vertaald naar een programma met concrete acties, waarin verantwoordelijkheden toegewezen en doelstellingen helder gedefinieerd worden.

Executie

SunriseCompany is actief betrokken om de plannen samen met uw organisatie succesvol uit te voeren. Focus ligt op het snel delen van resultaten, die we continue verbeteren met feedback van de klant en relevante stakeholders.

Wilt u in korte tijd en volgens een gestructureerd proces tot een gedragen strategisch plan komen? Een plan dat geen papieren tijger, maar uitvoerbaar is door een vertaling naar concrete acties? Neem contact op en wij vertellen u hier graag meer over!

Case: Boon Edam

Koninklijke Boon Edam Groep heeft wereldwijd een leidende positie in de markt voor draaideuren en biedt een zeer uitgebreide en innovatieve range aan complementaire entree-oplossingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Edam, van waaruit nog steeds het grootste deel van de producten...

Bekijk case
Sparren over de vervolgstap in de groei van uw onderneming? Bel: 020 215 70 32
Neem contact op